• Co je to ragby - neznámý autor

 • Co je to ragby, pověz mi táto, řekni mi, proč ho jen tolik máš rád?

  Maminka někdy, když zeptám se na to, vzdychne a nechce mi odpověď dát!

  Co je to ragby, pověz mi táto, je to snad kouzlo, jímž musíš žít?

  Neptej se, chlapče můj, rvačka je tvrdá, získat kde můžeš si všechno či nic,

  schopnosti a radostných zápasů odměna hrdá, vítězným úsměvem strhaná líc,

  jásavé volání do hry, vítězství závrať a porážky hněv, úmorná námaha

  bez bázně z prohry, v odvážných zraněních, pálící krev, diváků v

  hledišti bouřící hlasy, v hrudi pak únavy drásavý nůž!

  Nepozná žena té divoké krásy, oddat se jí umí jen muž.

  Sázka, jenž stojí vždy za to, tělo a duši svou v oběť ji dát, již neptej se,

  chlapče můj, neptej se na to, neumím vyprávět, umím jen hrát!

  Jednou však, chlapče můj, až budeš velký, poznáš to nadšení, srdce jež

  rve, poznáš to volání divoké znělky, kterou tě píšťalka do boje zve, poznáš

  tam na hřišti slunce a bláto, sladkost vítězstv í a hořkost porážek, poznáš to,

  chlapče.

  Opravdu táto ? Vždyť já chci bojovat, vždyť já jsem muž!